• Projekty i realizacja

W realizacji projektów wykorzystujemy wymagania Zleceniodawcy, oraz nasze kilkuletnie odpowiednie doświadczenie w obsłudze nowoczesnych pojazdów EZT.  Dobrze znamy realia jakie ciągle obowiązują w polskim kolejnictwie.  
Proponowane urządzenia asenizacyjne posiadają odpowiednie parametry techniczne, idealnie dopasowane do wymagań nowoczesnych pojazdów EZT, oraz wagonów osobowych posiadających zamknięte systemy WC.
W pełni spełniają normy bezpieczeństwa i są zgodne z prawem o ochronie środowiska.
Tworzone projekty sieci asenizacyjnych wypełni odpowiadają wymaganiom Zleceniodawcom, oraz w każdym momencie mogą być modyfikowane w zależności od zmian obiegów, czy ilości obsługiwanych pojazdów.
Proponowane systemy asenizacyjne mogą składać się ze:

  • stacjonarnych urządzeń odbioru fekali
  • przenośnych kontenerów asenizacyjnych  
  • mobilnych urządzeń asenizacyjnych o DMC do 3,5 t oraz do 7 t. 
  • na specjalne zlecenie wykonujemy mobilne systemy asenizacyjne o pojemności do 600 litrów umieszczonych na wózkach elektrycznych /pojazdy te rewelacyjne sprawdzają się w halach odstawczych, czy remontowych/.

Każdy z w/w punktów asenizacyjnych może obsłużyć od 100 do 350 zbiorników miesięcznie.