Eko-Pro Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 16a
43-608 Jaworzno / Poland

Sekretariat
tel.:  +48 508 666 646
sekretariat@eko-pro.pl 

Dział Handlowy (marketing, reklama):
tel.:  +48 508 700 820
biuro@eko-pro.pl 

 

Zarząd Spółki

Pluta Jacek - Prezes Zarządu Spółki

 

KRS: 0000280844
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 632-193-20-416
REGON: 240617677

Kapitał zakładowy: 68 000,00 zł

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.
nr 06 1050 1360 1000 0023 5903 7641